ADVARSEL: Du benytter en ældre browser og visse elementer på siden vises muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler at du skifter til en nyere browser såsom Chrome, Edge eller Firefox.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken dækker behandling af dine personoplysninger i forbindelse med køb i vores webshop, herunder hvis du også samtykker til at modtage meddelelser på SMS og e-mail om dine ordrer.


Privatlivspolitikken dækker behandling af personoplysninger ved dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev og markedsføring på sociale medier.


Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Du kan kontakte os på følgende adresse:

NDI Group A/S
Merkurvej 7
6650 Brørup
CVR-nr.: 81203113
E-mail: info@ndi-dk.com
Tlf: +45 76 15 10 00

Efterfølgende betegnes virksomheden som NDI.


Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver

Vi har ikke en databeskyttelsesrådgiver. Vi har derimod en person, der er ansvarlig for alle spørgsmål vedrørende NDIs anvendelse af personoplysninger. Du kan kontakte vedkommende på: info@ndi-dk.com.


Formål med behandlingen samt retsgrundlag

Giver du samtykke, anvender vi de indsamlede personoplysningerne til at:

 • Opfylde aftalen vedrørende dit køb i vores webshop
 • Sende nyhedsbreve med tilbud, kampagner, nyheder mm.
 • Sende markedsføring via sociale medier
 • Sende SMS og e-mail i forbindelse med tracking af ordre og servicemeddelelser

Retsgrundlag:

 • Artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen/GDPR: Samtykke
 • § 10, stk. 1, i markedsføringslovens § 10, stk. 1: Samtykke
 • Artikel 6, stk. 1, litra b, i databeskyttelsesforordningen/GDPR: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.


Kategorier af personoplysninger og hvor vi indsamler dem fra

Hvis du har givet samtykke til markedsføring: Vi indsamler almindelige personoplysninger direkte fra dig på vores hjemmesider ndias.com, ndi.eu og nordiskdækimport.dk og i tilfælde af, at du indsender en formular på de sociale medier.

Vi kombinerer personoplysningerne med personoplysninger, som eventuelt allerede er indsamlet om dig af sociale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn.

Dine profiloplysninger vil således blive brugt til at sende relevant markedsføring til dig. Vi kan dog ikke se, de personoplysninger, som de sociale medier har indsamlet om dig.

Når vi anvender sociale medier til at målrette markedsføring mod dig, anmoder vi ikke det pågældende sociale medie om at behandle følsomme personoplysninger som:

 • Oplysninger om race eller etnisk oprindelse
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data
 • Biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person,
 • Helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.


Modtagere af personoplysninger

Personoplysningerne videregives efter omstændighederne til revisor, konsulenter, offentlige myndigheder, sociale medier og it-leverandører (databehandlere). Vi videregiver aldrig mere end nødvendigt.

Personoplysningerne videregives derudover til moder-, søster og datterselskaber alt efter hvilket selskab, der udsender markedsføring.

Vi har implementeret en række sikkerhedstiltag for at sikre, at dine personoplysninger ikke kommer til at være til rådighed for andre. Disse sikkerhedstiltag omfatter blandt andet følgende:

 • Kryptering til sikring af kommunikationslinjer
 • Rettighedsstyring så færrest mulige personer har mindst mulig adgang i forhold til formålet
 • Regelmæssige risikovurderinger, som sikrer, at risici i forbindelse med databehandlingen identificeres og relevante supplerende sikkerhedsforanstaltninger implementeres.

Overførsel til tredjelande

Personoplysninger vedrørende dine ordrer på webshop: Vi behandler dine personoplysninger på servere i vores eget datacenter i Danmark, og vi overfører derfor ikke dine personoplysninger til tredjelande. Datacenteret driftes af NDI Group A/S, som derfor fungerer som databehandler for os.

Personoplysninger vedrørende markedsføring: Vi overfører personoplysninger udenfor EU, herunder blandt andet USA. Dine personoplysninger kan dog også blive overført til andre tredjelande. Vi overfører på baggrund af EU-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse.


Opbevaringsperiode

I forhold til personoplysninger fra køb i webshop: Vi behandler dine personoplysninger så længe, du har reklamationsret. I forbrugerkøb er det 2 år fra salgsgenstandens overgivelse. Ved berettiget reklamation forlænges perioden med den eventuelle nye reklamationsfrist.

I forhold til samtykke til markedsføring og meddelelser om ordrer: Vi behandler dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Har vi ikke brugt dine personoplysninger i 2 år, sletter vi dem også.

Vi opbevarer dog i alle tilfælde eventuel teknisk dokumentation for dit samtykke, så længe vi anvender samtykket og indtil 5 år efter, at det har været anvendt sidste gang. Det skyldes, at et eventuelt strafansvar efter databeskyttelsesreglerne forældes efter 5 år.

Personoplysninger, der indgår i regnskabsmateriale, opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.


Automatiske afgørelser, herunder profilering

Når vi markedsfører på sociale medier, sker der profilering af dig. Du vil således kunne opleve at se flere reklamer for vores produkter på sociale medier, efter du har oprettet en profil på siden, hvis du samtykker til at modtage markedsføring på blandt andet sociale medier.

Såfremt du trækker samtykket tilbage, kan det ske, at du fortsat ser vores reklamer. Dette skyldes som udgangspunkt, at det pågældende sociale medie selv har profileret dig som en person, der kunne være interesseret i vores produkter. Vi har ingen indflydelse på denne behandling.


Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til markedsføring tilbage. Dette kan du gøre ved at:

 • Kontakte os pr. mail eller tlf.
 • Ændre din profil
 • Afmelde nyhedsbrevet direkte i nyhedsbrevet samt i de meddelelser, vi sender


Dine rettigheder

I henhold til GDPR har du som registreret følgende rettigheder:

 • Du har ret til indsigt (Artikel 15)
  NDI skal kunne fortælle om de behandler dine personoplysninger samt alle detaljer omkring behandlingen, herunder formål, hvilke kategorier af personoplysninger, hvem der modtager dine oplysninger, hvor længe oplysningerne behandles, din ret til at klage over behandlingen, samt hvorvidt de foretager automatiske afgørelser på baggrund af behandlingen
 • Du har ret til berigtigelse (Artikel 16)
  Hvis du mener oplysningerne ikke er rigtige, har du ret til at få dem rettet. Da du selv giver oplysningerne til NDI, er det dig, der skal gøre opmærksom på, om der er oplysninger, der skal rettes
 • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger hos NDI (Artikel 17)
  Du kan i visse tilfælde bede NDI om at slette dine personoplysninger
 • Du har i visse tilfælde ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger (Artikel 18)
  Du kan i visse tilfælde bede NDI om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger
 • Du har ret til at modtage dine oplysninger i et maskinlæsbart, struktureret format (Artikel 20)
  NDI skal på din forespørgsel kunne udlevere dine personoplysninger til dig i et struktureret og maskinlæsbart format, hvis behandlingen sker automatisk og er baseret på samtykke eller udøvelse af kontrakt
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger (Artikel 21)
  Hvis NDI behandler dine personoplysninger for at forfølge en legitim interesse, f.eks. til direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering (Artikel 22)
  Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for afgørelser, herunder profilering, som NDI foretager automatisk baseret på dine personoplysninger

Du skal i tillæg til ovenstående være opmærksom på, at i nogle tilfælde er vi fælles dataansvarlig med de tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med, såsom sociale medier. I de tilfælde, hvor vi rent teknisk ikke kan hjælpe dig med at håndhæve dine rettigheder, henviser vi dig i givet fald til den pågældende tredjepart.


Mulighed for at klage over behandlingen

Du har ret til at klage over den behandling af dine personoplysninger, som NDI foretager. Ønsker du at gøre dette, skal det ske til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her: https://www.datatilsynet.dk

Vi håber dog, at du inden en klage kontakter os, så vi forhåbentlig kan løse problemet i fællesskab.


Opdateringer af denne privatlivspolitik

Hvis privatlivspolitikken ændres, sender vi den reviderede udgave til dig.


Versionshistorik

Dato

Version

19-03-2021

1

 

 


NDI Group A/S

Merkurvej 7
6650 Brørup
Danmark

CVR: 81203113

Brug for hjælp?

Ring på:
7615 1000

Mandag-torsdag:
7:30-16:00
Fredag
7:30-15:00

Find det hurtigt

Kontakt
Om NDI Group
Karriere

© 2023 NDI Group A/S