Person og varevogneDækFælgeOlieTeknisk InfoDOT mærkningDækbestemmelserBelastningsindexHastighedsindexInfo lavprofildækInfo om dækslitageOmregningstabel luftOmregningstabel dækVinterdæk regler5 års garantiEU mærkningProduktnyhederLastvogne og busserLandbrug, have/parkIndustriSalgs og leveringsbetingelser

Europæisk regelsæt for mærkning af dæk


Fra 1. november 2012 introduceres nye europæiske regler for mærkning af dæk (dækmærkat). Formålet er at øge sikkerheden samt den miljømæssige effektivitet af vejtransport, ved at fremme anvendelse af brændstofeffektive, sikre og støjsvage dæk. Informationerne på det nye dækmærkat gør det muligt for forbrugeren at træffe sit valg af dæk på et mere informeret grundlag.
 
Dæktrykket skal være korrekt, og bør kontrolleres regelmæssigt for at opnå optimal brændstoføkonomi og vejgreb på våd vej. Forbrugeren bør gøres opmærksom på, at disse kriterier, som nok er vigtige, ikke er de eneste præstationsfaktorer.


Dækmærkat information


braendstof1.


Brændstofeffektivitet
Effektiv udnyttelse af brændstoffet er vigtigt både for at reducere CO2 udledningen og kørselsomkostningerne. Kategorierne er inddelt fra A (grøn) til G (rød). Kategori D benyttes ikke her. Forskellen mellem hver kategori indikerer en besparelse eller øgning af brændstofforbruget på mellem 0.10 og 0.15 liter per 100 kilometer for en bil der kører ca. 15 km/liter.


vejgreb.Vejgreb på våd vej
Vejgreb på våd vej er en afgørende  faktor for sikkerheden, og indikerer dækkenes evne til at standse bilen hurtigt på våde veje, og kan forklares  ved hjælp af bremselængder. Kategorierne er A til G, hvor D og G ikke benyttes. Forskellen mellem hver kategori svarer til en bremselængde på mellem en og to billængder (eller mellem 3 og 6 meter) når der bremses ved en hastighed på 80 km/timen. Forskellen mellem kategori A og F er altså mere end 18 meters bremselængde.

stoej.

Dækkets eksterne støjniveau
Foruden angivelse af støjniveau i decibel (dB) angiver et
piktogram, hvorvidt dækkets støjniveau uden for kabinen er:
Over den fremtidig europæiske grænseværdi (3 sorte buer)*
Mellem den fremtidige grænseværdi og 3 dB lavere (2 sorte buer)*
Mere end 3 dB lavere end den fremtidige grænseværdi (1 sort bue)*
Dækkets eksterne støj har ingen sammenhæng med den
indvendige støj i bilen.


Forpligtelser for dækforhandlere

Fra 1. november 2012 skal alle forhandlere opfylde følgende retningslinjer:

Alle dæk til personbiler eller varebiler, produceret efter 30. juni 2012, der udstilles eller er synlige for forbrugeren, skal bære det nye mærkat fra producenten eller vise en kopi i umiddelbar nærhed af dækket. Dækforhandlere skal forsyne køberen med mærkatværdier, også på produkter der ikke udstilles, inden salget. Mærkatværdier skal fremgå af dækkets tekniske salgs¬materiale, f.eks. prislister.

Brændstofeffektivitet, vejgreb på våd vej samt dækkets eksterne støjniveau skal videregives til forbrugeren enten på eller sammen med faktura/kvittering. 

*Refererer til testbetingelser som specificeret i EU regulativ 1222/2009 og i overensstemmelse med EU Parlaments arbejdsdokument SEC(2008)2860.


NDI Danmark A/S | Merkurvej 7 | 6650 Brørup | Tlf: 76151000