Person og varevogneLastvogne og busserDækTeknisk infoLufttrykstabelBelastningsindexHastighedsindexVinterdæk reglerEU MærkningOlieProduktnyhederLandbrug, have/parkIndustriSalgs og leveringsbetingelser

Europæisk regelsæt for mærkning af dæk

Fra 1. november 2012 introduceres nye europæiske regler for mærkning af dæk (dækmærkat). Formålet er at øge sikkerheden samt den miljømæssige effektivitet af vejtransport, ved at fremme anvendelse af brændstofeffektive, sikre og støjsvage dæk. Informationerne på det nye dækmærkat gør det muligt for forbrugeren at træffe sit valg af dæk på et mere informeret grundlag. 
Dæktrykket skal være korrekt, og bør kontrolleres regelmæssigt for at opnå optimal brændstoføkonomi og vejgreb på våd vej. Forbrugeren bør gøres opmærksom på, at disse kriterier, som nok er vigtige, ikke er de eneste præstationsfaktorer.

Dækmærkat information

Brændstofeffektivitet
7 klasser fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv).
Effekten vil variere mellem køretøjer og kørselsforhold, men forskellen mellem et G og et A dæk kan for et helt sæt dæk reducere brændstofforbruget med helt op til 7,5%* for personbiler og endnu mere for lastbiler. 

Vejgreb på våd vej
7 klasser fra G (dårligst) til A (bedst).
Effekten vil variere mellem køretøjer og kørselsforhold, men i
tilfælde af en maksimal opbremsning vil forskellen mellem et sæt
G og et sæt A dæk være op til 30% kortere bremselængde
(f.eks. kan det for en almindelig personbil være op til 18 meter
kortere bremselængde)*.

Dækkets eksterne støjniveau
Foruden angivelse af støjniveau i decibel (dB) angiver et
pik¬togram, hvorvidt dækkets støjniveau uden for kabinen er:
Over den fremtidig europæiske grænseværdi (3 sorte buer)*
Mellem den fremtidige grænseværdi og 3 dB lavere (2 sorte buer)*
Mere end 3 dB lavere end den fremtidige grænseværdi (1 sort bue)*
Dækkets eksterne støj har ingen sammenhæng med den
indvendige støj i bilen.

Forpligtelser for dækforhandlere
Fra 1. november 2012 skal alle forhandlere opfylde følgende retningslinjer:

Alle dæk til personbiler eller varebiler, produceret efter 30. juni 2012, der udstilles eller er synlige for forbrugeren, skal bære det nye mærkat fra producenten eller vise en kopi i umiddelbar nærhed af dækket. Dækforhandlere skal forsyne køberen med mærkatværdier, også på produkter der ikke udstilles, inden salget. Mærkatværdier skal fremgå af dækkets tekniske salgs¬materiale, f.eks. prislister.
Brændstofeffektivitet, vejgreb på våd vej samt dækkets eksterne støjniveau skal videregives til forbrugeren enten på eller sammen med faktura/kvittering. 

*Refererer til testbetingelser som specificeret i EU regulativ 1222/2009 og i overensstemmelse med EU Parlaments arbejdsdokument SEC(2008)2860.

NDI Danmark A/S | Merkurvej 7 | 6650 Brørup | Tlf: 76151000